Chuồng cho chó từ 5 – 7 kg. KT 60 x 45 x 57. Mã S1B

560.000 

còn 100 hàng