Chuồng sắt hộp. Mã SV115. 115x85x100cm.

2.500.000  2.000.000